Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar

Lions ger världens unga möjlighet att prestera, utbilda sig, ta del av och hjälpa till, både individuellt och i grupp, genom att stödja aktiviteter som identifieras som positiva verksamheter inom området ungdomsutveckling. Dessutom arbetar Lions för att göra skillnad i marginaliserade ungdomars liv. 

Ett flertal program hjälper Lions att tillgodose ungdomars behov på deras hemorter:

Leoklubbar

Sponsra en leoklubb där du bor för att få med ungdomar i samhällsservice och uppmuntra dem att bli framtida lionmedlemmar.

Mer information om leoklubbsprogrammet.

Service för barn

Vårt program Lions service för barn ger klubbarna resurser att planera samhällsserviceaktiviteter med fokus på behövande barn.

Läs mer om Lions service för barn.

Ungdomsläger och ungdomsutbyte

Deltagare i Lions ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram får en unik kulturell möjlighet att lära sig nya saker genom att bo hos er värdfamilj och delta i lägret, vare sig det är i deras eget land eller utomlands.

Mer information om ungdomsläger och -utbyten.

Lionmedlemmar och scouter

När en lionklubb tar till sig en pojk- eller flickscoutenhet tjänar lionmedlemmar som mentorer och hjälper ungdomar att uppnå sin fulla potential.

Läs mer om lionmedlemmar och scouter.

callout section

Hundraårsjubileets hjälputmaning för att engagera ungdomar

Planera ett projekt för att Engagera ungdomar under augusti månad, eller när som helst under året, och rapportera er aktivitet via MyLCI som en del av vårt mål för #LIONS100 Hundraårsjubileets hjälputmaning att tjäna 100 miljoner människor till år 2018!

Fredsaffischtävlingen

Lions internationella fredsaffischtävling

Sponsra en tävling där du bor och uppmuntra ungdomar att uttrycka sina tankar om fred genom konst.

Hoppa till toppen