Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Ungdomar

Ungdomar

Lions ger världens unga möjlighet att prestera, utbilda sig, ta del av och hjälpa till, både individuellt och i grupp, genom att stödja aktiviteter som identifieras som positiva verksamheter inom området ungdomsutveckling. Dessutom arbetar Lions för att göra skillnad i marginaliserade ungdomars liv. 

Ett flertal program hjälper Lions att tillgodose ungdomars behov på deras hemorter:

Leoklubbar

Sponsra en leoklubb där du bor för att få med ungdomar i samhällsservice och uppmuntra dem att bli framtida lionmedlemmar.

Mer information om leoklubbsprogrammet.

Ungdomsläger och ungdomsutbyte

Deltagare i Lions ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram får en unik kulturell möjlighet att lära sig nya saker genom att bo hos er värdfamilj och delta i lägret, vare sig det är i deras eget land eller utomlands.

Mer information om ungdomsläger och -utbyten.

Lions barnsymposium

Lions barnsymposium ger medlemmarna ett tillfälle att bedöma samhällbehov tillsammans med områdesexperter och bedöma nya, effektiva serviceprojekt som hjälper barn.

Ta reda på mer om Lions barnsymposium.

Lions Quest

Samarbeta med lokala skolor och sponsra seminarier för lärare för att införa Lions Quests livsfärdigheter på schemat i klasserna. 

Läs mer om Lions Quest-programmet.

callout section

Hundraårsjubileets hjälputmaning för att engagera ungdomar

Planera ett projekt för att engagera ungdomar när som helst under året och rapportera er aktivitet i MyLCI,för att delta i hundraårsjubileets hjälputmaning som har som mål att hjälpa över 100 miljoner
människor senast 2018! #LIONS100

Fredsaffischtävlingen

Lions internationella fredsaffischtävling

Sponsra en tävling där du bor och uppmuntra ungdomar att uttrycka sina tankar om fred genom konst.

Hoppa till toppen