Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Lions barnsymposieprogram

Lions barnsymposieprogram

Lions barnsymposium är ett tillfälle för Lions distrikt och multipeldistrikt att nätverka och samarbeta med experter och samhällsadministratörer för att utveckla betydande lokala projekt för att hjälpa barn i nöd.

Ett barnsymposium är ett effektivt sätt för lionmedlemmar att:

 • utveckla samarbetsrelationer med myndigheter, hälsovårdsorganisationer, lärare och andra som tjänar fattiga barn.
 • bestämma vilka typer av service som behövs.
 • bestämma olika sätt att engagera sig.
 • genomföra nya lionprojekt.
 • ge assistans till lokala program som redan är igång.

Exempel på ämnen:

 • Diabetesbehov: Insulin, medicin, matsäkerhet, rekreationsläger och utbildning om diabeteshantering
 • Syn, hörsel och andra hälsobehov
 • Läskunnighet och utbildning: Verktyg och resurser för att förbättra läskunnigheten
 • Hemlösa barn: Hälsa, utbildning och säkerhet

Resurser för Lions barnsymposium:

 • Använd Lions service för barn symposieprogram, vägledning (iad262) om ni tänker anordna ett symposium.
 • Kvalificerade klubbar, distrikt eller multipeldistrikt kan ansöka om hjälp med kostnadsersättning genom att skicka in Ansökan om kostnadsersättning (iad262a) längst bak i handboken.

Ansökan om ersättning

För att hjälpa till att minska kostnaderna ger Lions Clubs International ersättning för utgifter för:

 • ett (1) symposium per konstitutionellt område och Afrikas kontinent, per verksamhetsår.
 • godkända symposieutgifter som uppstått, upp till USD 2 000 per symposium.

Ansökningar om ersättningsmedel godkänns enligt först till kvarn-principen.

För mer information

Kontakta Programs & Service Initiative Department på Lions Clubs International.

callout section

Hoppa till toppen