Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram

Ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram

Skapa globala medborgare i andra kulturer och runtom i världen

Programmet för ungdomsläger och ungdomsutbyte (YCE) uppväcker idealet om globalt medborgarskap. Varje år ger det här programmet tusentals ungdomar möjlighet att uppleva livet i andra kulturer och få en bredare förståelse av världen genom att resa utomlands. Till skillnad mot vissa ungdomsutbytesprogram omfattar YCE inte akademiska studier eller anställning. Istället uppmuntras deltagarna att använda denna möjlighet att resa till att representera sina hemländer och sprida sin egen kultur och samtidigt lära sig mer om och ta till sig en ny, och bana väg för att bli unga ambassadörer för fred och internationell förståelse.  

YCE består av olika Lions ungdomsutbyten och/eller Lions ungdomsläger anordnade av lionklubbar runtom i världen. 

 • Ett Lions ungdomsutbyte, eller “boende i värdfamilj” kan anordnas oberoende av ett Lions ungdomsläger i hundratals länder där det finns lionklubbar, och de varar normalt i fyra till sex veckor.
 • Lions ungdomsläger varar i en till två veckor och då ingår vanligtvis boende i värdfamilj före och/eller efter lägret.

I aktiviteterna för både utbyten och läger kan ingå besök till platser som är intressanta för sin kultur eller natur, sportevenemang, landspresentationer av deltagarna, handledda diskussioner och även engagemang i lokala serviceprojekt tillsammans med lionmedlemmar.

Lionmedlemmar som engagerar sig i YCE ställer upp på att:

 • Skapa meningsfulla kontakter mellan människor från olika länder,
 • Utbyta idéer och kulturella åsikter,
 • Främja internationell förståelse och goodwill,
 • Arbeta mot målen fred på jorden och mänsklig förståelse,
 • Bygga upp unga människors respekt för andras tankar.

Framgången för Lions YCE-program är ett resultat av effektiv kommunikation mellan alla lionmedlemmar engagerade i programimplementering, antingen genom att skicka ungdomar utomlands, ta emot och vara värd för ungdomar, eller både och!  Följande är lionmedlemmar som anordnar YCE-program:

 • En sponsrande lionklubb krävs för varje ungdom som deltar i YCE. Sponsrande klubb har ett nära samarbete med sin regionala YCE-ordförande för att koordinera ansökningsprocessen för intresserade ungdomar, såsom urval av sökande, tillämpning av försäkringskravet och procedurer för pass, visum, vaccinering osv.  De ansvarar för alla researrangemang till och från ungdomens hemland till lägret eller boendet hos värdfamiljen. De anordnar också en programinformation för de unga deltagarna som ska åka utomlands och deras familjer. 
 • En värdklubb tar emot de unga deltagarna till sitt land.  Värdklubbarna har ett nära samarbete med sin regionala YCE-ordförande, lokala organisatörer av Lions ungdomsläger och värdfamiljer för att samordna placering av accepterade YCE-deltagare.  Många av medlemmarna i den här klubben kommer att tjäna som värdfamiljer för ungdomar.  Värdklubben har ytterst ansvar för unga deltagare när de är utomlands och håller med husrum och mat.
 • YCE-ordförande är lionklubbsmedlemmar som har utsetts att leda de olika regionala YCE-programmen runtom i världen och arbetar hängivet för att göra programmet lyckosamt.  Sponsrande klubbar och värdklubbar samordnar utsändning och mottagande av YCE-deltagare genom sina respektive YCE-ordförande.  Kontaktinformation för dessa personer finns listad i YCE-katalogen.

Hur kan jag starta ett lokalt program?

Om du är intresserad av att genomföra ett nytt YCE-program i ditt land eller om en ungdom nyligen bad om sponsring från din klubb, gå igenom följande för vägledning i att komma igång:

 • Gå igenom programriktlinjerna i kapitel 1 i styrelsens policyhandbok.
 • Skaffa dig insikt i rollerna för följande parter som är engagerade i programmet och hur de är det:
 • Gå igenom informationen om befintliga Lions ungdomsläger i Katalog över ungdomsläger och ungdomsutbyte för att få inspiration till din planering.  Använd Lions-kontakterna i katalogen som resurser för att svara på frågor och berätta om bästa arbetssätt.
 • Skapa en styrkommitté för YCE som ansvarar för ledning och samordning av de olika komponenterna i genomförandet.  (Det kan handla om reselogistik, rekrytera ungdomar och värdfamiljer, informationsplanering, lägerorganisation, hitta partner på hemorten, ekonomisk samordning osv.)
 • Gå igenom försäkringskraven för programmet och bestäm hur stort försäkringsbelopp som behövs.

Matrikel över ungdomsläger och ungdomsutbyte

När komponenterna för ert lokala program har fastställts, skicka in Rapportblankett för det årliga distriktets/multipeldistriktets ungdomsläger och ungdomsutbyte till Programs & Service Initiatives Department för att officiellt läggas till i Katalog över ungdomsläger och ungdomsutbyte för att göra reklam för ert läger och/eller utbytesmöjligheter.

 

callout section

Hoppa till toppen