Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Information till ordföranden för barncancer

Information till ordföranden för barncancer

Ordförande för barncancer finns i distrikt och multipeldistrikt och de utses av distriktsguvernören respektive guvernörsrådsordföranden. Ordförande för barncancer stödjer Lions och Leos som arbetar med eller är intresserade av projekt som till exempel utökar tillgång till livsviktig behandling samt ger stöd till barn i familjer som har drabbats. De kan samarbeta med lämpliga ledare i organisationen, till exempel det globala serviceteamet (GST).

Lär

Bli en ämnesexpert i distriktet/multipeldistriktet, genom att lära dig mer om barncancer.

Utforska

Inhämta kunskaper till den lokala nivån, genom att utforska hur barncancer påverkar i distriktet/multipeldistriktet.

 • Genomför en bedömning av samhällsbehov med ett särskilt fokus på barncancer.
 • Kontakta lokala hälsovårdsmyndigheter, barnsjukhus eller andra lämpliga organisationer, för att ta reda på mer om de behov som finns bland barn med cancer och deras respektive familjer.
 • Ta reda på vilka organisationer, även lionklubbar och leoklubbar, i distriktet/multipeldistriktet som står redo att hjälpa till och bedöm om de behöver ytterligare stöd för att komma igång.

Planera

Baserat på det du har lärt dig och upptäckt sammanställer du en handlingsplan som innehåller servicemål kring barncancer och skickar den till distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden för godkännande. Under denna process kan du:

 • Sammanträffa med organisationer som redan arbetar med barncancer, för att diskutera hur Lions kan stödja, utöka eller komplettera redan pågående insatser.
 • Fundera över vänklubbsverksamhet som ett sätt att öka både lokal och global påverkan.
 • Diskutera handlingsplanen med GST-koordinatorn och andra ledare, till exempel programordförande, för att få deras återkoppling. Det är möjligt att de redan arbetar med ett projekt som skulle kunna ha nytta av att barncancerrelaterade insatser inkluderas.

Agera

Att inspirera både lionklubbar och leoklubbar att delta i insatser och att inrapportera dem i MyLCI är en viktig framgångsfaktor i din plan.

 • Vägled klubbarna i distriktet/multipeldistriktet genom resan ”Lär, Utforska, Agera” inom området barncancer.
  • Klubbutbildning och informationsaktiviteter (Kommer snart!)
  • Lista över projektidéer om barncancer (Kommer snart!)
 • Informera om behov, mål och handlingsplan, genom att bjuda in till ett seminarium i distriktet/multipeldistriktet som fokuserar på barncancer och konkreta hjälpinsatser den 15 februari - Internationella barncancerdagen.
 • Uppmuntra klubbar/distrikt att använda Planritning för projekt om barncancer (Kommer snart!), för att genomföra projekt som ökar deras engagemang i samhället.
 • Informera om möjligheter till anslag som erbjuds av LCI och LCIF, vilka kan stödja projekt om barncancer i klubbar/distrikt.
 • Formalisera samarbeten med andra organisationer, för att öka lokal påverkan.
 • Genomför en kampanj i distriktet/multipeldistriktet om donationer till LCIF för barncancer, för att öka global påverkan.
 • Upprätta och upprätthåll öppen kommunikation med distriktsguvernören, guvernörsrådsordföranden och ledare i det globala serviceteamet (GST).

Fira

 • Uppmuntra klubbarna att alltid inrapportera sina projekt om barncancer i MyLCI.
 • Håll distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden och GST-koordinatorn informerade. Diskutera och utvärdera framsteg i handlingsplanen och dess mål.
 • Dela med dig av nyheter om barncancer med PR-ordföranden.
 • Uppmärksamma framsteg och fira framgångar, genom att ge erkänsla till deltagande klubbar.

Kontakta oss

Lions Clubs International
Telefon: 630-571-5466
Programs@lionsclubs.org

callout section

Hoppa till toppen