Jump to Main Content
Lions Clubs International Lions Clubs International
Jump to Footer
Översikt om barncancer

Barn är en gåva till världen, men trots det diagnistiseras ett barn med cancer varannan minut och mindre än hälften av världens barn har tillgång till effektiv vård. Barn som överlever cancer drabbas ofta av tärande biverkningar som kan påverka deras fysiska utveckling och inlärningsförmåga. Av den anledningen kommer Lions att utöka tillgången till behandlingar som räddar liv och stödja de barn och familjer som behöver oss mest. Vi arbetar för att ge barn som lider av cancer en andra chans i livet.

Briannas berättelse

Ta reda på hur Bloomfield Lions Club räddade livet på en liten flicka genom att upptäcka en cancertumör i hennes öga under en rutinmässig synundersökning.

Uppdateringar

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka om ersättning för ett Symposium om barn. Överväg att genomföra ett symposium som handlar om behoven hos barn som lider av cancer.

Lär dig mer om hur Lions i Australien leder kampen mot barncancer i Australien.

Agera nu

Ansök om ett standardanslag för att utöka befintliga hjälpinsatser inom barncancerområdet.

Finn 25 projektidéer för att stödja familjer som drabbats av barncancer.


Använd ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogrammet som en modell för att genomföra ett läger för barn som befinner sig i återhämtningsstadiet, och deras syskon.
Genomför ett leoprojekt som fokuserar på barn för att glädja och ge hopp till barn som har fått en cancerdiagnos.
Jump to Top