Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Lions synvårdsprogram

Lions synvårdsprogram

Lions synvårdsprogram (LEHP) är ett samhällsbaserat utbildningsprogram som gör det möjligt för lionmedlemmar att främja god syn och informera allmänheten om orsaker till blindhet som kan förhindras.

Målen för LEHP

 • Uppmuntra tidig upptäckt och behandling av diabetesrelaterad ögonsjukdom, glaukom och åldersrelaterad makuladegenerering (åldersförändringar i gula fläcken), samt lämplig behandling av nedsatt syn.
 • Hjälp till att utbilda människor i riskzonen och uppmuntra dem att söka lämplig behandling.
 • Genomför samhällsaktiviteter som främjar synvårdsinformation.
 • Öka kännedomen om nätverket med lokala synvårdsorganisationer. Samarbete med dessa organisationer kan vara användbara resurser för lionmedlemmar som är intresserade av att informera om ögonhälsa och orsakerna till synförlust som kan förebyggas.

Resurser

I samarbete med National Eye Institute/National Eye Health Education Program (NEI/NEHEP), är LEHP:s material perfekt för er lokala synvårdsutbildning, hälsomässor och föredrag. Allt material kan laddas ner och skrivas ut lokalt.

Göra synen till en hälsoprioritering (KITLEHP1)

Välj bland följande material för att marknadsföra bra syn på hemorten.

 • Programmets användning: Göra synen till en hälsoprioritering (iad421)
 • PowerPoint-presentation (iad422) endast gratis nedladdning
 • Handledning för talare (iad423) endast gratis nedladdning
 • Material att dela ut: Allas syn kan förändras med åren (iad424)
 • Material att dela ut: Överblick över åldersrelaterade ögonsjukdomar (iad425)
 • Material att dela ut: Se bra hela livet, ögats olika delar (iad426)
 • Material att dela ut: Bra syn börjar med en synundersökning med vidgad pupill (iad448)
 • Affisch: visar bild på en kvinna (iad427a)
 • Affisch: visar bild på en man (iad427b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad428)

Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd (KITLEHP2)

Välj bland följande material för att informera på hemorten om åldersrelaterade ögonsjukdomar som kan behandlas – eller till och med förhindras. 

 • Programmets användning: Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd (iad432)
 • PowerPoint-presentation (iad433) endast gratis nedladdning 
 • Handledning för talare (iad434) endast gratis nedladdning 
 • Material att dela ut: Tag hand om din syn efter 50 (iad435
 • Material att dela ut: Överblick över åldersrelaterade ögonsjukdomar (iad425
 • Material att dela ut: Se bra hela livet, ögats olika delar (iad426)
 • Material att dela ut: Bra syn börjar med en synundersökning med vidgad pupill (iad448)
 • Affisch: visar bild på en kvinna (iad436a)
 • Affisch: visar bild på en man (iad436b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad437)

Nedsatt syn (KITLEH3)

Välj bland följande material för att informera på hemorten om nedsatt syn, vad som kan göras åt det och var man kan få mer information:

 • Programmets användning: Nedsatt syn (iad440)
 • PowerPoint: Nedsatt syn (endast nedladdning) (iad441)
 • Nedsatt syn, talarhandbok (endast nedladdning)  (iad442)
 • Material att dela ut: Tips för att tala med din ögonläkare (iad443)
 • Material att dela ut: Enkla lösningar för att sköta sin medicinering (iad444)
 • Samhällsaffisch: visar en kvinna (iad445a)
 • Samhällsaffisch: visar en man (iad445b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad446)

Aktivitetsblad för barns ögonhälsa och säkerhet

Dessa dubbelsidiga arbetsblad hjälper barn att lära sig om ögonen och betydelsen av friska ögon. Sprid dem på lokala skolor, ögonläkares mottagningar eller ungdomscenter på hemorten.
Alla sex bladen kan laddas ner och skrivas ut lokalt. 

Aktivitetsblad – inriktade på årskurs 4 – 6 (9 – 12 år)

 • Tips om god syn + ordsökning om ögon (iad449a)
 • Syndiagram + ordlek om ögon (iad449b)
 • Louis Braille + spel med kodat budskap (iad449c)

Aktivitetsblad – inriktade på årskurs 7 – 8 (12 – 14 år)

 • Syndiagram + Introduktion till syntesttavla  (iad450a)
 • Korsord + ordlista  (iad450b)
 • Ordsökning + ögonsäkerhet (iad450c)

Mer information

callout section

Hoppa till toppen