Lion- och leomedlemmar räddar syn. Sedan Helen Keller utmanade Lions att bli de blindas riddare 1925 har vi förbättrat synhälsan och synvården för hundratals miljoner människor runt om i världen. Idag går 80 % av alla synnedsättningar att förebygga eller bota, så våra insatser är viktigare än någonsin. Lion- och leomedlemmar genomför synundersökningar, informerar samhällen, bygger kliniker och stödjer människor som är blinda eller har nedsatt syn genom tekniska hjälpmedel och yrkesutbildningar. Vi arbetar för att bevara synens gåva runt om i världen.