Jump to Main Content
Lions Clubs International Lions Clubs International
Jump to Footer
Översikt om syn

Lion- och leomedlemmar räddar syn. Sedan Helen Keller utmanade Lions att bli de blindas riddare 1925 har vi förbättrat synhälsan och synvården för hundratals miljoner människor runt om i världen. Idag går 80 % av alla synnedsättningar att förebygga eller bota, så våra insatser är viktigare än någonsin. Lion- och leomedlemmar genomför synundersökningar, informerar samhällen, bygger kliniker och stödjer människor som är blinda eller har nedsatt syn genom tekniska hjälpmedel och yrkesutbildningar. Vi arbetar för att bevara synens gåva runt om i världen.

Räddar syn på barn i Indien

Se när Lions samarbetar med Bausch & Lomb i ett initiativ för barn med grå starr, initiativet tillhandahåller ögonvård och operationer för barn så att de kan leva ett rikare och hälsosammare liv.

Uppdateringar

Genomför och inrapportera hjälpinsatser för att rädda syn och delta i hundraårsjubileets hjälputmaning.

Ansökningar om LCIF:s SightFirst anslag måste skickas in senast den 19 maj för att granskas vid SightFirsts rådgivande kommittés möte i augusti 2017.

Lär dig mer om de globala mål som utmanar världen att minska blindhet som kan förebyggas och synnedsättningar med 25 % innan 2019.

Agera nu

25 projektidéer för att rädda syn.
Genomför synundersökningar på hemorten för att rädda och stärka syn. Ansök om ett standardanslagför att finansiera expansionen av ert synundersökningsprogram.
Samarbeta med en klubb från ett annat land för att skapa ett unikt samarbete som fokuserar på att rädda syn.
Jump to Top