Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Lions synvård för barn

Lions synvård för barn

Barn runtom i världen påverkas av en rad ögonsjukdomar och åkommor, vilka påverkar deras förmåga att lära sig och att vara med kompisar om de inte behandlas. När de har växt upp kan dålig syn påverka deras möjligheter att få anställning. Enligt Världshälsoorganisationen har ungefär 19 miljoner barn i världen nedsatt syn. Av dessa är det 12 miljoner barn som har nedsatt syn på grund av brytningsfel, vilket enkelt kan diagnostiseras och åtgärdas. Ytterligare 1,4 miljoner barn är helt blinda och behöver olika typer av hjälpmedel.

I samarbete med flera partner tillgodoser Lions angelägna behov gällande barns syn runtom i världen genom flera olika program.

  • Lions WHO-projekt för att eliminera blindhet bland barn: LCIF har beviljat nära USD 7 miljoner, för att bygga och stärka 54 Lions ögoncenter för barn runtom i världen. Tolv center kommer att öppnas inom kort under den andra fasen av detta projekt. Dessa center tillhandahåller preventiva, behandlande och rehabiliterande synvårdstjänster till mer än 140 miljoner barn.
  • Syn för barn: År 2002 inledde Lions och Johnson & Johnson programmet Syn för barn, vilket använder ögonvårdspersonal och frivilliga för att genomföra ögonundersökningar i skolor i områden med låga inkomster samt ger utbildning om ögonhälsa till lärare. Detta program har i samarbete med lokala partner genomfört gratis synundersökningar för 24 miljoner barn i städer runtom i världen. Dessutom har programmet tillhandahållit specialiserade synundersökningar och behandling, bland annat gratis glasögon, till 500 000 barn och målet är att fördubbla antalet undersökta barn till 1 miljon senast år 2021.
  • Lions KidSight USA: Detta nationella samarbete samlar Lions program som erbjuder ögonundersökningar för barn i ålder 6 månader till och med 6 år samt remitterar dem som behöver uppföljning till ögonvårdsexperter. Detta är ett partnerskap mellan Lions, uppsökande verksamhet i kommuner, kliniker, universitet och tillverkare av synundersökningsutrustning.
  • Lions-Special Olympics Opening Eyes: Detta program erbjuder gratis synundersökningar vid utvalda Special Olympics-evenemang i världen. Idrottare med intellektuella handikapp är i många fall en utsatt grupp när det gäller synvård och hälsovård. Tack vare detta program kan idrottarna få diagnoser av synrelaterade problem, glasögon och idrottsglasögon. Sedan år 2001 har mer än 376 000 idrottare undersökts och glasögon har delats ut till 200 000 idrottare.

För mer information:
Lions Clubs International Foundation
www.lcif.org
lcif@lionsclubs.org

callout section

Hoppa till toppen