Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Information för synordförande

Information för synordförande

Synordförande finns i distrikt och multipeldistrikt och de utses av distriktsguvernören respektive guvernörsrådsordföranden. Synordförande stödjer Lions och Leos som är engagerade i eller intresserade av projekt som arbetar med ögonhälsa eller att förhindra blindhet. De kan samarbeta med lämpliga ledare i organisationen, till exempel det globala serviceteamet (GST).

Lär

Bli en ämnesexpert i distriktet/multipeldistriktet, genom att lära dig mer om ögonhälsa och orsaker till blindhet som kan förhindras.

Utforska

Inhämta kunskaper till den lokala nivån, genom att utforska hur synnedsättning och ögonhälsa påverkar i distriktet/multipeldistriktet.

 • Genomför en bedömning av samhällsbehov med ett särskilt fokus på syn eller blindhet.
 • Kontakta lokala hälsovårdsmyndigheter, eller liknande, för att ta reda på vilka grupper som löper störst risk att drabbas av synnedsättning och/eller blindhet samt vika hjälpinsatser dessa grupper behöver.
 • Ta reda på vilka organisationer, även lionklubbar och leoklubbar, i distriktet/multipeldistriktet som står redo att hjälpa till och bedöm om de behöver ytterligare stöd för att komma igång.

Planera

Baserat på det du har lärt dig och upptäckt sammanställer du en handlingsplan som innehåller servicemål kring syn och skickar den till distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden för godkännande. Under denna process kan du:

 • Sammanträffa med organisationer som redan arbetar med syninsatser, för att diskutera hur Lions kan stödja, utöka eller komplettera redan pågående insatser.
 • Fundera över vänklubbsverksamhet som ett sätt att öka både lokal och global påverkan.
 • Diskutera handlingsplanen och målen med GST-koordinatorn och andra ledare, till exempel programordförande, för att få deras återkoppling. Det är möjligt att de redan arbetar med ett projekt som skulle kunna ha nytta av att synrelaterade insatser inkluderas.

Agera

Att inspirera både lionklubbar och leoklubbar att delta i insatser och att inrapportera dem i MyLCI är en viktig framgångsfaktor i din plan.

 • Vägled klubbarna i distriktet/multipeldistriktet genom resan ”Lär, Utforska, Agera” inom området syn och blindhet.
  • Klubbutbildning och informationsaktiviteter
  • Lista över projektidéer om syn
 • Uppmuntra klubbarnas hjälpinsatser att ligga i linje med den globala veckan av hjälpinsatser om syn.
 • Informera medlemmarna om behov, mål och handlingsplan, genom att erbjuda ett seminarium och/eller konkret projekt vid distriktsmötet/riksmötet som fokuserar på syn.
 • Uppmuntra klubbar/distrikt att använda Planritning för projekt om syn (Kommer snart!), för att genomföra projekt som ökar deras engagemang i samhället.
 • Informera om möjligheter till anslag som erbjuds av LCI och LCIF, vilka kan stödja projekt om syn i klubbar/distrikt.
 • Formalisera samarbeten med andra organisationer, för att öka lokal påverkan.
 • Genomför en kampanj i distriktet/multipeldistriktet om donationer till LCIF för syn, för att öka global påverkan.
 • Upprätta och upprätthåll öppen kommunikation med distriktsguvernören, guvernörsrådsordföranden och ledare i det globala serviceteamet (GST).

Fira

 • Uppmuntra klubbarna att alltid inrapportera sina projekt om syn i MyLCI.
 • Håll distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden och GST-koordinatorn informerade. Diskutera och utvärdera framsteg i handlingsplanen och dess mål.
 • Dela med dig av nyheter om syn med PR-ordföranden.
 • Uppmärksamma framsteg och fira framgångar, genom att ge erkänsla till deltagande klubbar.

Kontakta oss

Lions Clubs International
Telefon: 630-571-5466
Programs@lionsclubs.org

callout section

Hoppa till toppen