Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Synundersökningar

Synundersökningar

En synundersökning görs för att upptäcka möjliga synproblem. Samarbeta med synvårdspersonal och genomför gemensamma undersökningsevenemang och säkerställ ytterligare bedömning vid behov. 

Anordna en synundersökning.

 • Ordna medicinsk personal och utrustning. Offentliga sjukvårdsinrättningar, universitet, sjukhus, sköterskor eller privata läkare ställer ofta upp och utför gratis eller billiga undersökningar för allmänheten.
 • Skaffa nödvändiga tillstånd från de lokala myndigheterna. Följ tillämpliga sjukvårdslagar och föreskrifter som gäller lokalt när ni gör hälsoundersökningar.
 • Välj en dag för undersökningen. Detta datum bör inte kollidera med andra lokala evenemang.
 • Hitta en lokal för undersökningen. Skolor, bibliotek, kyrkor, kommuncenter eller äldreboenden är några möjliga platser.
 • Ge publicitet i förväg. Använd sociala media och andra kommunikationskanaler för att meddela allmänheten om datum och plats för undersökningen.
 • Håll kontakt med era partner på hemorten. Sjukvårdspersonal, chefen för undersökningsplatsen, frivilliga osv.
 • Utveckla rutiner för att remittera deltagare vilkas undersökningsresultat indikerar en risk för syn- eller ögonproblem. Hänvisa deltagarna till ytterligare medicinsk undersökning i samarbete med lokal hälsovårdspersonal.
 • Valfritt:

Anordna en synundersökning

 • Ordna och ställ i ordning undersökningsrummet.
 • Ordna gratis transport för personer som behöver detta.
 • Hjälpa till att föra anteckningar och liknande.
 • Dela ut professionell synvårdsinformation och publikationer.
 • Ge annan assistans till synvårdspersonalen enligt lokala lagar och föreskrifter.

Uppföljning efter undersökning

 • Remittera deltagare vilkas undersökningsresultat indikerar behov av ytterligare medicinsk bedömning.
 • Skicka tackbrev till de personer som var inblandade i undersökningen. Det kan vara sjukvårdspersonal som ställde upp med sin tid, kommuncenter som tillhandahöll lokal och läkemedelsföretag eller lokala vårdgivare som donerade utrustning eller material.
 • Ge publicitet efter undersökningen. Ge information på hemorten om evenemanget, såsom antal personer som fick glädje av en gratis allmän undersökning.  Använd sociala media för att markera evenemanget och skicka ut ett pressmeddelande eller annat tillkännagivande på hemorten.
 • Använd MyLCI för att sprida information om din undersökning och för att rapportera din klubbs aktivitet i samband med Hundraårsjubileets hjälputmaning.

callout section

Hoppa till toppen